Jeg er en kaffe-megler..

Posted on 02/01/11, in Allmen, Ansvar, by

eller Kaffeauksjonene av det Nederlandske Handelsselskapet av MultatuliJeg er en kaffe-megler, og bor på Laurierkanal nr. 37, Amsterdam.
Jeg er ikke vant med å skrive romaner og den slags, og det tok derfor lang tid før jeg bestilte litt ekstra papir og begynte med dette arbeidet, som du, kjære leser, nettopp har tatt i hånden, og som du må lese, enten du er en kaffe-megler eller noe annet.

Det er ikke bare at jeg aldri skrev noe som lignet en roman, men jeg liker heller ikke å lese slike ting, fordi jeg er en forretningsmann.
Jeg har spørt meg selv i årevis hva romaner nytter, og jeg er forbauset over den frekkheten som mange diktere og forfattere viser ved å våge å fortelle historier som aldri skjedde, og ofte aldri kunne ha skjedd heller.

Hvis jeg i min stilling, – jeg er en kaffe-megler, og bor på nr. 37 Laurierkanal – ville sendt en oversikt til en principal, det vil si en person som selger kaffe, som inneholdt bare en liten del av løgnene som utgjør den største delen av dikt og romaner, ville han umiddelbart gå over til Busselinck og Waterman. De er også kaffe-meglere, men du trenger ikke vite deres adresse…


Det er slik Multatuli, et pseudonym av Eduard Douwes Dekker, begynner boken «Max Havelaar – eller Kaffeauksjonene av det Nederlandske Handelsselskapet, av Multatuli«.

Eduard Douwes Dekker skrev boken i protest mot koloniale tiltak som kultursystemet og plikttjenester, som var vanlig i de nederlandske kolonier i Indonesie helt fram til begynnelsen av 20. århundre. Kultursystemet gikk ut på at plantasjeeierne måtte bruke opptil 20% av jordet (og arbeid!) på å dyrke andre produkter enn mat, som f.eks. indigo, te, sukker, og – viktigst av alt – kaffe. Kompensasjon fikk de ikke (eller rettere sagt: kompensasjon fikk de kun hvis verdien av produktene oversteg et minimumbeløp). Samtidig var det en skatteordning som belønnet tjenestemenn med en kommisjon, og kombinasjonen av disse to forårsaket omfattende korrupsjon, stor fattigdom og sult blant befolkningen.

Gjennom boken overbeviste Douwes Dekker leserne at rikdommen de hadde var et resultat av menneskelig lidelse i andre deler av verden. Du kan også lese boken på engelsk.

Lignende innlegg: